Schysst Framtids vision är att Uppsala ska bli en tryggare och säkrare stad för alla. Uppsala ska vara en förebild när det gäller integration och multikultur. Vi vill höja antalet föreningsmedlemmar i idrottsrörelsen, detta för att föreningslivet i sig är en positiv kraft som ser till att ungdomar avstår drogdebuten samt bryter utanförskapet.

Alla har dock inte råd att idrotta och därför har Schysst Framtid, efter ett fantastiskt initiativ av Gränby Centrum, valt att starta en ungdomsfond dit ledare och föräldrar kan ansöka om bidrag för barn vars föräldrar har svårt att betala för medlemskapet. Utbetalningen sker direkt till föreningen.

Det här gäller:

Här kan du ansöka om bidrag från Schysst Framtids ungdomsfond. Var noga med att fylla i rätt, speciellt kontaktuppgifter. Fonden kommer att kontakta lagets tränare innan beslut tas. Fonden behandlar ansökningar tre gånger om året, den 31 januari, den 30 april och den 30 september och gäller enbart lagidrotter.
Beslut meddelas två veckor efter varje beslutsmöte som hålls tre gånger om året. Den sökande måste vara mellan 10 och 18 år gammal. Är man funktionsnedsatt har ålder ingen betydelse. Den sökande måste vara folkbokförd i Uppsala kommun. Bidraget betalas ut direkt till föreningen. Ansökan gäller medlem/träningsavgift max 1 000 kr per år.

Ansök här